AZOXYSTAR SC
Novo

AZOXYSTAR SC

Azoxystar SC je fungicid širokog spektra djelovanja sa preventivnim i kurativnim djelovanjem.

BOGRIS 400 SC
Novo

BOGRIS 400 SC

Bogris 400 SC je sistemični fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu.

MODUS DUO SC
Novo

MODUS DUO SC

Modus Duo SC je sistemični preventivni fungicid širokog spektra djelovanja.

MORIA  250 SC
Novo

MORIA 250 SC

Moria 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem, namijenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista...

NAZGUL 80 WG
Novo

NAZGUL 80 WG

Nazgul 80 WG je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca.

PLATINUM FLOW
Novo

PLATINUM FLOW

Platinum flow je kontaktni fungicid i baktericid širokog spektra sa preventivnim djelovanjem

REGEV
Novo

REGEV

Regev je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i supresivnim svojstvima koji se primjenjuje u zasadima jabuke i usjevima šećerne repe.

RIVENDEL WG
Novo

RIVENDEL WG

Rivendel WG je kombinovani preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje širokog spektra biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.

SHIRKHAN 500 SC
Novo

SHIRKHAN 500 SC

Shirkhan 500 SC je kontaktni folijarni fungicid sa preventivnim protektivnim i rezidualnim djelovanjem

TAPPO 62,5 WG
Novo

TAPPO 62,5 WG

Tappo 62,5 WG  je sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u vinovoj...

THANOS  430 SC
Novo

THANOS 430 SC

Thanos 430 SC je fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za veliki broj fitopatogenih gljiva.

TIMOREX GOLD
Novo

TIMOREX GOLD

Timorex Gold je biofungicid sa širokim spektrom djelovanja koji se primjenjuje u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu.