MANTA 2,5 EC

Manta 2,5 EC je nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog djelovanja širokog spektra, namijenjen za suzbijanje štetnih insekata.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Deltametrin 25 g/L
Pakovanje
50mL i 200 mL
Karenca
Jabuka – 7 dana
Primjena

Jabuka: Koristi se u zasadu jabuka u kontroli jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na početku piljenja prvih gusjenica od faze precvjetavanja do početka zrenja plodova (BBCH 70-81) u dozi 0,3-0,5 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. Maksimalan broj tretiranja je jednom u suzbijanju jabukinog smotavca.

Spektar djelovanja

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra djelovanja, u regionu/EU registrovan je u raznim kulturama za suzbijanje velikog broja štetočina kao što su lisne vaši, stjenice, ose, muve, tvrdokrilci i larve leptira.

Način djelovanja

Deltametrin je sintetički insekticid iz grupe piretroida kojeg odlikuje veoma brz efekat djelovanja na ciljane štetočine. Mehanizam djelovanja je kroz modulaciju natrijumovih kanala nervnog sistema što uzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Nakon primjene dolazi do paralize nervnog sistema insekata. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posljedicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata. Simptomi djelovanja ispoljavaju se već poslije par minuta čime su onemogućene da nanose dalje štete na gajenim biljkama. Manta 2,5 EC djeluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume insekata. Aktivnu materiju preparata Manta 2,5 EC deltametrin odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno djelovanje na ciljane štetočine. Djeluje kontaktno i digestivno.

Napomena

Zbog proširenja djelovanja na sve razvojne stadijume insekata može se kombinovati sa insekticidima drugih mehanizama djelovanja. Preparat je moguće miješati sa velikim brojem preparata. Ne smije se miješati sa preparatima na bazi sumpora, Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima. Prije miješanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, provjeriti njihovu fizičku kompatibilnost.
Kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primjenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u zemlji.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!