TIMOREX GOLD

Timorex Gold je biofungicid sa širokim spektrom djelovanja koji se primjenjuje u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Ulje čajnog drveta (Malelauca alternifolia) 222,5 g/L
Pakovanje
25, 100, 250, 500 mL i 1 L
Karenca
Malina, jagoda, vinova loza – 3 dana; Krastavac, paprika, paradajz – 0 dana.
Primjena

Malina, jagoda, vinova loza, paradajz, paprika i krastavac: Koristi se u malinama i vinovoj lozi, preventivno, u suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u dozi 2 L/ha (20 mL na 100 m²) od fenofaze početka cvjetanja do faze većina plodova obojeno (BBCH 61-87) za malinu, odnosno od fenofaze punog cvjetanja do fenofaze omekšavanja bobica (BBCH 65-85) za vinovu lozu.
Koristi se u jagodama, preventivno, u suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botryotinia fuckeliana) u dozi 2 L/ha (20 mL na 100 m²) od fenofaze početka cvjetanja do fenofaze puno cvjetanje (BBCH 61-65). i kurativno do 3 dana poslije ostvarenja infekcije.
Koristi se u povrću, preventivno, u suzbijanju prouzrokovača bakterioza i prouzrokovača pepelnica u dozi 1,5-2,0 L/ha. Timorex Gold se može koristiti 4 puta maksimalno u toku jedne proizvodne sezone. Utrošak vode varira u zavisnosti od lisne mase i zapremine zelene mase, te je u povrću i jagodama preporuka koristiti 400-600 L/ha, dok je za malinu i vinovu lozu preporuka 800-1000 L/ha.

Spektar djelovanja

Timorex Gold je nespecifični protektivni biofungicid koji ima širok spektar djelovanja. Primjenjuje se u suzbijanju: prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u malinama i vinovoj lozi, prouzrokovača pepelnice krastavca (Erysiphe cichoracearum), prouzrokovača bakterioza u paradajzu i paprici, prouzrokovača sive truleži (Botryotinia fuckeliana) u jagodama.
Pored toga, preparat ima široku primjenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu, jer služi kao svojevrstan pojačivač fugicidnog dejstva sintetičkih fungicida.

Način djelovanja

Timorex Gold je preparat na bazi ulja čajnog drveta. Ekstrakt ulja čajnog drveta je uvršten u novu grupu FRAC kod 46 unutar FRAC (Fungicide Resistance Action Comitee) klasifikacije fungicida po mehanizmu djelovanja. Radi se o potpuno novom mehanizmu djelovanja – narušava permeabilnost ćelijskih membrana što dovodi do gubljenja citoplazme i kolapsa ćelije. Inhibira disanje i procese jonskog transporta u ćelijama. Ekstrakt ulja čajnog drveta djeluje na mnoge prouzrokovače biljnih bolesti (bakterioze, pepelnice, pjegavosti, antraknoze,truleži i djelimično plamenjače).
Timorex Gold djeluje na potogene na tri načina:
– Preventivno, sprečava gljivu da uđe u biljku
– Kurativno, razori ćelijski zid kod razvijene gljive i izazove njeno uginuće
– Supresivno, već razvijenu gljivu zaustavi u razvoju
Sredstvo ne ostavlja ostatke na plodovima i idealan je za upotrebu u završnim zaštitama u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu.
Neizbježan je biofungicid u organskoj proizvodnji, u “zero residue” proizvodnji, a sve više zauzima mjesto i u integralnoj proizvodnji kao sinergist koji obezbjeđuje bolje dejstvo sintetičkih fungicida i u manjim dozama. Imajući to u vidu odmah je podignuta bezbjednost proizvoda koji imaju znatno manje ostataka pesticida, a ne ugrožavamo vijek trajanja sintetičkih fungicida i razvoj unakrsne rezistentnosti. Timorex Gold pored fugicidnih svojstava, pozitivno utiče na imunitet biljaka. Posebnu ulogu ima kod zaštite biljaka od “parazita slabosti” kao što su Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Fusarium itd. Umanjuje stres i pomaže biljkama da se lakše prilagode ekstremnim vremenskim uslovima, te da se izbore sa parazitima koji su u tim situacijama opasni.

Napomena

Timorex Gold u različitim zemljama ima različito određene karence, u mnogim zemljama ima karencu “0” dana. Osnova za to je njegovo potpuno biološko porijeklo. Zbog svoje veoma kratke karence koristi se kao zamjena za klasične preventivne fungicide.
Neotrovan je i atraktivan za pčele, tako da je našao primjenu i kao atraktant za pčele u proizvodnji kruške. Timorex Gold se u mnogim biljnim vrstama na svijetu koristi pred samu berbu, u toku berbe, kao i sredstvo u koje se potapa voće i povrće prije skladištenja (1,5% rastvor).
Može se miješati sa većinom pesticida uz prethodnu provjeru kompatibilnosti.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!