LAMBADA

Lambada je nesistemični insekticid širokog spektra sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem.
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Lambda-cihalotrin 50 g/L
Pakovanje
100l, 250 mL i 1 L
Karenca
Pšenica – 35 dana; Kupus – 14 dana
Primjena

Pšenica, kupus: Koristi se u suzbijanju žitne pijavice (Oulema melanopus) u žitima (pšenici) u vrijeme pojave larvi trećeg razvojnog stadijuma u dozi 0,2 L/ha (2 mL na 100 m²) od fenofaze početka klasanja do fenofaze sredina klasanja (BBCH 51-55). Pored pšenice, primjenjuje se u suzbijanju pepeljaste vaši kupusa (Brevicoryne brassicae) od faze rasada do zavijanja glavice u dozi 0,3 L/ha (3 mL na 100 m²). Preporučeni utrošak vode 200-400 L/ha. Maksimalni broj tretiranja preparatom Lambada tokom jedne vegetacione sezone je dva puta.

Spektar djelovanja

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra djelovanja, u regionu/EU registrovan je u raznim kulturama za suzbijanje velikog broja štetočina kao što su lisne vaši, stjenice, ose, muve, tvrdokrilci i larve leptira.

Način djelovanja

Lambada je sintetički insekticid iz grupe piretroida kojeg odlikuje veoma brz efekat djelovanja na ciljane štetočine. Inhibira protok Na jona kroz nervne membrane insekata. Nakon primjene dolazi do paralize nervnog sistema insekata. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posljedicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata. Simptomi djelovanja ispoljavaju se već poslije par minuta čime su onemogućene da nanose dalje štete na gajenim biljkama. Lambada djeluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume insekata. Aktivnu materiju lambda-cihalotrin odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno djelovanje na ciljane štetočine. Djeluje kontaktno i digestivno.

Napomena

Zbog proširenja djelovanja na sve razvojne stadijume insekata može se kombinovati sa insekticidima drugih mehanizama djelovanja. Preparat je moguće miješati sa velikim brojem preparata. Ne smije se miješati sa preparatima na bazi sumpora, Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima. Prije miješanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, provjeriti njihovu fizičku kompatibilnost.
Kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primjenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u zemlji.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!