MORIA 250 SC

Moria 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem, namijenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista i klasa strnih žita.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Tebukonazol 125 g/L + Protiokonazol 125 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
Pšenica, ječam – 42 dana.
Primjena

Pšenica i ječam:Moria 250 SC koristi se u usjevu pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) tokom faze vlatanja, klasanja i cvjetanja (BBCH 30 – 69) po pojavi simptoma bolesti a prije početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas.
Količina primjene je 0,75 – 1,0 L/ha (7,5-10 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 L/ha.
Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini.

Kod pripreme rastvora potrebnu količinu preparata pomiješati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno miješanje.

Spektar djelovanja

U regionu ovaj preparat se koristi i u suzbijanju prouzrokovača rđe (Puccinia sp.), sive pjegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.)

Način djelovanja

Protiokonazol i tebukonazol iz hemijske grupe triazola posjeduju izraženo sistemično djelovanje. Izuzetno su djelotvorne u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Protiokonazol pokazuje izuzetna protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam djelovanja obje aktivne supstance se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

Napomena

Utrošak vode 200 do 400 L/ha, dok kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 L/ha.
Fungicid Moria 250 SC je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu i ishranu bilja ali svakako savjetujemo da se prije kombinovanja izvrši proba miješanja.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!