AZOXYSTAR SC

Azoxystar SC je fungicid širokog spektra djelovanja sa preventivnim i kurativnim djelovanjem.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Azoksistrobin 250 g/L
Pakovanje
100 mL i 1 L
Karenca
Suncokret, vinova loza – 21 dan; Krompir – 14 dana; Malina – 10 dana; Krastavac – 4 dana; Jagoda, paradajz – 3 dana;
Primjena

Suncokret i krompir: Preventivno, u usjevima suncokreta za suzbijanje prouzrokovača bijele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) od početka butonizacije do cvjetanja u dozi od 0,6 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. U usjevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans), preventivno, prije nego što se steknu uslovi za ostvarenje infekcije ili najkasnije po pojavi prvih simpotoma u dozi od 0,75 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Maksimalan broj tretiranja u toku godine, na istoj površini je dva puta za suncokret, tri puta za krompir.

Preparat sa ovom aktivnom materijom u regiji je registrovan za primjenu:

Vinova loza:koristi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 0,75 L/ha. Primjenjuje se preventivno tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi primarnih pjega, a prije sticanja uslova za sekunadarno zaražavanje.

Malina: za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pjegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u količini 0,75 L/ha. Primjenjuje se preventivno u toku intenzivnog porasta mladara do početka cvjetanja i neposredno poslije berbe maline (faza 19-55 i 91 BBCH skale).

Jagoda: za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista (Mycosphaerella fragarie) u količini 0,75-1 L/ha. Primjenjuje se preventivno, do početka zrenja i nakon berbe.

Paradajz: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani), preventivno, prije nego što se steknu uslovi za ostvarenje infekcije ili najkasnije po pojavi prvih simpotoma kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja u dozi od 0,75 L/ha.

Krastavac: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,75 L/ha. Primjenjuje se preventivno, od faze 2 prava lista , u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana.

 

Spektar djelovanja

Azoxystar SC ima širok spektar djelovanja: bijela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum), plamenjača krompira (Phytophtora infestans), crne pjegavost (Alternaria solani), pepelnica (Uncinula necator) i plamenjača (Plasmopara viticola) vinove loze, kestenjasta pjegavost i sušenja lastara maline (Didymella applanata), siva pjegavost lista jagode (Mycosphaerella fragarie), plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

Način djelovanja

Azoxystar SC je lokalsistemični fungicid na bazi aktivne materije azoksistrobin sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Azoxystar SC je u povrtarskoj proizvodnji posebno namijenjen za suzbijanje bolesti kao što su plamenjače koje se brzo razvijaju. Inhibira klijanje spora i rast micelija, a ima i antisporulaciono djelovanje. Iz tog razloga njegova primjena je preventivna sa izvjesnim kurativnim djelovanjem na razvoj micelije plamenjače u biljnom tkivu. Da bi se izbjegla pojava rezistentnosti, Azoxystar SC treba koristiti u alternaciji sa aktivnim materijama koje imaju multi-site efekt kao što je fluazinam (Shirkhan). Preparat se u toku godine može primjeniti dva puta na istoj površini. Preparati na bazi azoksistrobina imaju širok spektar delovanja na biljne bolesti, kratku karencu i izražen fiziološki efekat (zeleni efekat) na biljke, čime zauzimaju posebno mjesto u zaštiti povrća.

Napomena

Azoxystar SC se može miješati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Prije miješanja sa drugim preparatima treba provjeriti njihovu kompatibilnost.
Pored primjene u suncokretu i krompiru, Azoxystar SC se u regionu koristi za kestenjastu pjegavost i sušenja lastara maline (Didymella applanata), plamenjaču (Plasmopara viticola) i pepelnicu vinove loze (Uncinula necator), plamenjaču krompira na paradajzu (Phytophtora infestans), crnu pjegavost (Alternaria solani) i plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!