STOCKPLUS

Stockplus je translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Fluroksipir-meptil 360 g/L
Pakovanje
200 i 500 mL
Karenca
OVP
Primjena

Pšenica i kukuruz: U ozimoj pšenici 0,6-0,8 L/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta u uslovima slabije zakorovljenosti; 0,8-1,2 L/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta u uslovima jače zakorovljenosti.
Ne preporučuje se primjena kod temperatura nižih od 10° C uslijed slabije translokacije i lošije efikasnosti sredstva.
U kukuruzu u količini od 0,8 L/ha u fazi 3-6 listova kukuruza.

Spektar djelovanja

Stockplus je translokacijsko-kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta:
0,6 L/ha – vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), dvornici (Polygonum sp.), mišjakinja (Stellaria media), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), dimnjača (Fumaria officinalis), poponac (Convolvulus arvensis);
0,8 L/ha – štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus hybridum), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stromonium), gorušica obična (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), suncokret divlji (Helianthus annus);
1,0 L/ha – mrtva kopriva (Lamium purpureum), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), pelin crni (Artemisia vulgaris), ljutić puzeći (Ranunculus repens), štavelj obični (Rumex crispus), maslačak obični (Taraxacum officinale);
1,2 L/ha – čestoslavica (Veronica persica);
1,5 L/ha – (za pašnjake) gorčika obična (Sonchus oleracea), lucerka (Medicago sativa), bokvica velika (Plantago major), djetelina bijela (Trifolium repens), kopriva (Urtica dioica);

Način djelovanja

Herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Selektivni sistemični hormonski herbicid koji se usvaja listom, a u manjoj mjeri izdankom i korijenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korijena, u kojima ispoljava svoje herbicidno delovanje. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća. Djeluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin, hormonalni herbicid). Prolazna fitotoksičnost može se javiti ukoliko prije ili nakon primjene nastupi mraz i ne utiče na dalji razvoj biljke i prinos. U kombinaciji sa fungicidima može izazvati prolaznu fitotoksičnost.

Napomena

Herbicid ispoljava izuzetnu efikasnost na broćiku (Galium aparine). Maksimalna efikasnost se postiže u usjevima strnih žita u kombinaciji sa herbicidom Meteor (Stockplus 0,8 L/ha + Meteor 10 g/ha). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primjeni u preporučenim dozama. Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). Ispoljava odlično djelovanje na poponac u usevu kukuruza. Zbog odličnog djelovanja na divlju kupinu, u usjevu kukuruza može se primjenjivati do faze 6 razvijenih listova kukuruza u količini 0,7–0,8 L/ha. Nema ograničenja u pogledu izbora usjeva koji se mogu sijati u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva, ne sijati soju 14 dana nakon primjene ovog preparata.
Spriječiti zanošenje na susjedne biljke jer može izazvati fitotoksične efekte na osjetljivim širokolisnim gajenim biljkama.
Ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljištima (1< humusa) zbog ispirljivosti. Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini.
Preparati na bazi ove aktivne materije mogu se primjenjivati u usjevima crnog i bijelog luka, te luka srebrnjaka i u kupusastom povrću, po nicanju gajene biljke i korovskih vrsta.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!