NAZGUL 80 WG

Nazgul 80 WG je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Fosetil – aluminijum 800 g/kg
Pakovanje
30 g; 1 kg
Karenca
Krastavac – 4 dana; Jabuka – 30 dana.
Primjena

Krastavac: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), u koncentraciji 0,25-0,37% (5-7,5 g u 2 L vode i 10-15 g u 4 L vode na 100 m²). Primjenjivati preventivno, od formiranja dva prava lista u intervalima od 8-10 dana (intervali mogu biti i kraći u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma).
Utrošak vode 200-400 L/ha u usjeva krastavca.

Preparat sa ovom aktivnom materijom u regiji je registrovan za primjenu:

Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora), preventivno, u koncentraciji primene 0,4 – 0,45 % (4 – 4,5 kg/ha) u fazama pred cvetanje, u toku cvetanja i u vreme intenzivnog porasta mladara (BBCH 57-69). Utrošak vode 1000 L/ha u zasadu jabuka. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je tri puta na istoj površini.
Kod pripreme rastvora potrebnu količinu preparata pomiješati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno miješanje.

Spektar djelovanja

Djeluje na prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) i prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora).

Način djelovanja

Fosetil-aluminijum djeluje na originalan način. Inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Ispoljava dvojako djelovanje – neposredno na fitopatogene gljive i istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke je potrebno tretirati barem dva do tri puta za redom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina djelovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Nazgul 80 WG je pravi sistemični fungicid. Aktivna materija se brzo usvaja i prenosi sprovodnim sudovima u oba smjera – i naniže i naviše. Zaštićena je cijela biljka – od korijena do vegetacione kupe. Najbolje efekte ispoljava pri uzastopnim primjenama na 8-10 dana.

Napomena

Tretirati preventivno, tj. prije pojave zaraze, takvim načinom zaštite podstiče se razvoj zdrave biljke. Tretirati više puta zaredom kako bi se uspostavila potpuna zaštita, zbog karakterističnog načina djelovanja nema opasnosti od rezistencije.
Ne smije miješati sa insekticidima kisele reakcije, alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, preparatima na bazi sumpora. Ne smije se miješati sa većinom folijarnih đubriva. Kod potencijalne primjene u rastvoru sa drugim preparatima treba napraviti probu prije primjene na biljkama.
Pored primjene u krastavcima Nazgul 80 WG se u regionu koristi u kontroli prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Odličan je preparat u zatvaranju rana nastalih usljed mehaničkog uklanjanja zaperaka ili rana nastalih od grada.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!