PLATINUM FLOW

Platinum flow je kontaktni fungicid i baktericid širokog spektra sa preventivnim djelovanjem
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Bakarni oksihlorid 700 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
Maslina – 14 dana; Paradajz – 3 dana; Vinova loza – 21 dan;
Primjena

Maslina: za suzbijanju bakterioza i prouzrokovača bolesti paunovog oka (Cycloconium oleaginum) u koncentraciji 0,15% od fenofaze mirovanja vegetacije do pojave novih listova (BBCH 00-19) i nakon prirodnog opadanja plodova (BBCH 89). Maksimalan broj tretiranja je 2 puta u toku jednog proizvodnog ciklusa sa razmakom od 25 dana između 2 tretiranja. Preporučeni utrošak vode je 1000 L/ha.
Paradajz: za svježu upotrebu i u industrijskom paradajzu na otvorenom ili u zaštićenom prostoru u suzbijanju plamenjače krompira na paradajzu (Phytophtora infestans) u koncentraciji 0,15% od fenofaze 5 pravih listova do početka sazrijevanja plodova (BBCH 15-81). Primjenjuje se maksimalno 4 puta u toku jednog proizvodnog ciklusa u intervalu 7-14 dana. Preporučeni utrošak vode je 700 L/ha.
Vinova loza: za suzbijanje bakterioza i prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,15% od fenofaze 5 listova razvijeno do početka sazrijevanja – bobice početak šarka (BBCH 15-81). Primjenjuje se maksimalno 3 puta u toku jednog proizvodnog ciklusa u intervalu 7-14 dana. Preporučeni utrošak vode je 1000 L/ha.

Spektar djelovanja

Platinum Flow suzbija prouzrokovače biljnih bolesti kao što su: plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans), crna pjegavost (Alternaria solani), plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis), bakteriozna pjegavost paprike (Xanthomonas campestris pv vesicatoria), kovrdžavost lišća (Taphrina deformans), kestenjasta pjegavost i sušenje lastara maline (Didymella applanata), bakteriozna plamenjača maline (Pseudomonas syringae), čađava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora), plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), bakteriozno sušenje višnje (Pseudomons syringae), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakteriozna plamenjača lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina), bakteriozno izumiranje i rak rane voćaka (Pseudomonas syringae) i pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Način djelovanja

Platinum Flow je preparat sa visokom koncentracijom bakra u odnosu na druge bakarne preparate na našem tržištu. Čine ga vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže i ravnomjernija distribucija na biljkama. Platinum Flow ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.

Napomena

Pri upotrebi Platinum Flow uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primjene bakra po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg.
Može se miješati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da pH rastvora ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze. Ne smije se miješati sa insekticidima kisele reakcije i sa sredstvima za folijarnu ishranu biljaka. Može biti fitotoksičan ako se primjeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog vremena primjene.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!