THANOS 430 SC

Thanos 430 SC je fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za veliki broj fitopatogenih gljiva.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Tebukonazol 480 g/L
Pakovanje
500 mL
Karenca
Jabuka – 21 dan; Breskva, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica – 7 dana; Vinova loza, višnja, šljiva, jagoda, paradajz – 21 dan;
Primjena

Jabuka: Thanos 430 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eridikativnim djelovanjem, koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovača lisne pjegavosti jabuke (Alternaria mali). Primjenjuje se folijarno finim prskanjem ili orošavanjem u količini od 0,5 L/ha (5 mL/10 L vode), svim tipovima prskalica ili rasprskivača sa zemlje.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta.

Preparat sa ovom aktivnom materijom u regiji je registrovan za primjenu:

Pšenica: preventivno za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), rđe (Puccinia spp.) i fuzarioza (Fusarium spp) u dozi 0,5-0,6 L/ha od početka klasanja do početka cvjetanja i tokom fenofaze cvjetanja (BBCH 61-65). Može se koristiti na istoj površini dva puta u toku jedne vegetacije.

Breskva, višnja, šljiva: preventivno za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini 0,5 L/ha sa prvim tretmanom u fenofaze bijelih balona (početak cvjetanja kod breskve), a drugi tretman u punom cvjetanju. Može se koristiti na istoj površini do tri puta u toku jedne vegetacije.

Vinova loza: preventivno za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini 0,25 L/ha tokom vegetacije, prije pojave oboljenja,  a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Može se koristiti na istoj površini do tri puta u toku jedne vegetacije.

Jagoda: preventivno za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti (Mycosphaerella fragarie) u količini 0,5 L/ha od početka vegetacije do precvjetavanja (BBCH 13-55) i poslije berbe (BBCH 81). Može se koristiti na istoj površini do tri puta u toku jedne vegetacije.

Paradajz: preventivno za suzbijanje prouzrokovača crne pjegavosti (Alternaria solani) u količini 0,5 L/ha prije pojave bolesti (BBCH 19-71). Može se koristiti na istoj površini do tri puta u toku jedne vegetacije.

Tikva, bundeva, tikvica, dinja i lubenica: preventivno za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe cihoracearum) u količini 0,3 L/ha tokom vegetacije, preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja. Može se koristiti na istoj površini do tri puta u toku jedne vegetacije.

Spektar djelovanja

Djeluje na prouzrokovače lisne pjegavosti jabuke (Alternaria mali), prouzrokovače pepelnice (Blumeria graminis), rđe (Puccinia spp.) i fuzarioza (Fusarium spp) na pšenici, prouzrokovača sušenja cvjetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova koštićavog voća (Monilinia laxa), prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), prouzrokovača sive pjegavosti jagode (Mycosphaerella fragarie), prouzrokovača crne pjegavosti paradajza (Alternaria solani), prouzrokovača pepelnice tikvenjača (Erysiphe cihoracearum).

Način djelovanja

Thanos 430 SC je sistemični fungicid koji sadrži aktivnu supstancu tebukonazol iz grupe triazola. Brzo se apsorbuje u vegetativne dijelove biljke i transportuje akropetalno (naviše). Mehanizam djelovanja triazola je u inhibiciji enzima koji imaju ulogu u sintezi ergosterola. Ergosterol ulazi u sastav ćelijskih zidova i neophodan je za njihovo normalno funkcionisanje. Upotreba Thanos 430 SC dovodi do nekontrolisanog rasta gljiva i njihovog uginuća. Primjenjuje se preventivno i u ranom postinfekcionom periodu, nakon klijanja gljive, kada zaustavlja infekciju. Obzirom da triazoli nemaju efekat na klijanje spora gljiva, jer one imaju dovoljno ergosterola, preporučuje se aplikacija na samom početku infekcionog procesa.

Napomena

Radi proširenja djelovanja i povećanja efikasnosti u suzbijanju prouzrokovača lisne pjegavosti jabuke uvijek se preporučuje kombinacija sa kontaktnim fungicidima kao što je kaptan. Na taj način proširuje se djelovanje na sve razvojne stadijume gljive i usporava razvoj rezistencije. Pri nižim temperaturama triazoli ne ispoljavaju maksimalnu efikasnost. Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi, pa treba spriječiti njihovo dospijevanje u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. Zabranjena je primjena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta i vodosnabdijevanjem stanovništva. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.
Iako nema podataka o nekompatibilnosti preparata na bazi tebukonazola, prije njihovog miješanja sa drugim preparatima, posebno različite formulacije, treba provjeriti njhovu fizičku kompatibilnost.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!