NICOSTOCK

Nicostock je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usjevu kukuruza
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Uljna disperzija – OD
Aktivna materija
Nikosulfuron 40 g/L
Pakovanje
200, 500 mL i 1 L
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: Nicostock je selektivni sistemični herbicid, primjenjuje se u usjevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
Jednokratna primjena: tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova, a korovi u fazi razvijenih 2-6 listova, u količini 1 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova ili u količini 1,25 L/ha za suzbijanje višegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma, tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm;
Dvokratna primjena: prvo tretiranje obaviti u količini 0,5 L/ha, kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijena lista, a divlji sirak tek iznikao. Drugo tretiranje obaviti kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm u količini 0,75 l/ha.
Može da se primjenjuje u svim vrstama kukuruza (merkantilni, sjemenski, kokičar, šećerac). Bezbjedno se može primjenjivati do faze 6 listova kukruza.

Spektar djelovanja

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), ladolež divlji (Calystegia sepium), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonium lapathifolium), dvornik obični (Polygonium persicaria), muhar sivi (Setaria glauca), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), poljska gorčika (Sonchus arvensis), divlji sirak (Sorghum halepense), jednogodišnji čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

Način djelovanja

Nicostock je selektivni, translokacioni herbicid koji djeluje preko lista, ali i preko korijena. Pošto se radi o preparatu koji se primjenjuje na iznikle korove, usvaja se prije svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva, gdje inhibira enzim acetolaktat sintetazu, koji ima ključnu ulogu u sintezi aminokiselina.
Kao posljedica ove inhibicije, osjetljivi korovi prestaju da rastu u roku od nekoliko časova poslije tretiranja, a prvi simptomi djelovanja zapažaju se za 5–7 dana u obliku žućenja, koje s vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti biljke dobijaju purpurnocrvenu boju, a zatim se suše. Djelovanje preko zemljišta je značajno samo za osjetljive korove koji u momentu tretiranja nisu nikli, a ispoljava se ako ubrzo poslije tretiranja padne obilna kiša.

Napomena

Korovi poput zubače i pirevine se vrlo teško suzbijaju hemijskim putem, pa će i pune doze preparata dati samo djelimičan efekat. Rizomski divlji sirak ako je prerastao fazu 5 listova i što je bliži metličenju to je manje osjetljiv na herbicide iz ove grupe. Takođe što je duži rizomski splet to je veća vjerovatnoća regeneracije. Jednogodišnji travnati korovi, što su mlađi to su osjetljiviji, kada formiraju više od 3 prava lista takođe im se povećava otpornost.
Ako su korovi pod stresom od suše, visokih temperature slabije će da usvajaju herbicide, a ovi će biti manje efikasni. Dobro se miješa sa drugim uobičajenim herbicidima koji se primenjuju u kukuruzu.
Radi proširenja spektra djelovanja Nicostock se može miješati sa preparatima na bazi dikambe (Motikan), 2,4-D, terbutilazina (Lancer) i mezotriona (Trion).

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!