EREBOR 750 WG

Erebor 50 WG je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem, namijenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zasadima voća jabuke i jagode
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Ciprodinil 750 g/kg
Pakovanje
2, 20 i 200 g
Karenca
Jagoda – 14 dana; Jabuka – 28 dana.
Primjena

Usjev/zasad u kome se primjenjuje: JABUKA i JAGODA
U zasadu jabuke, za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inequalis), u dozi 0,20-0,30 kg/ha. Količinu vode, odnosno rastvora za primjenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primjenu. Preparat primijeniti preventivno tokom perioda askospornih zaraza, a prije ostvarene infekcije, od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, do faze kada su plodovi jabuke dostigli veličinu 10 mm (BBCH 11–71), uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana;
U zasadu jagode, za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u dozi 0,25-0,40 kg/ha. Preparat primjeniti preventivno tokom perioda od faze pojave prve grupe cvijetova na dnu rozete do faze razvoja plodova (BBCH 51–69).
Preporučeni utrošak vode za jagodu 200-400 l/ha, za jabuku 600-1000 l/ha.
Kod pripreme rastvora potrebnu količinu preparata pomiješati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno miješanje.

Način djelovanja

Erebor 750 WG je sistemični fungicid na bazi aktivne supstance ciprodinil, koja pripada grupi anilinpirimidina, inhibitora metionin biosinteze. Aktivna supstanca ciprodinil prodire unutar tkiva lista i ploda. Ovim se obezbjeđuje produženo djelovanje bez obzira na vremenske uslove i sprečava ispiranje preparata kišom. Ova grupa ispoljava jako preventivno djelovanje koje je zasnovano na inhibiciji izduživanja klicine cijevi tokom klijanja spora, formiranja apresorija i rasta micelije. Prodiranje i proces infekcije patogena u tkivo domaćina je takođe mjesto djelovanja ove hemijske grupe. Ciprodinil kao sistemični fungicid se transportuje u apoplast listova što rezultira inhibicijom kasnijih faza patogeneze, kao što su formiranje haustorija, međućelijski rast micelije i sporulaciju. Iz tog razloga ciprodinil ispoljava kurativno djelovanje na V. inaequalis do 3 dana posle infekcije, dok na kasnije faze i klijanje spora ne djeluje.

Napomena

Erebor 750 WG se može u istom zasadu jagode primijeniti najviše dva puta, a u zasadu jabuke tri puta godišnje. Ovo je jedini fungicid koji djeluje na niskim temparaturama (preko 5°C) i obezbjeđuje pouzdano djelovanje u ranim fazama razvoja biljaka zbog čega je nezamjenljiv u programu zaštite jabuke u fazama od mišjih ušiju do veličine ploda 10 mm. Ima odličnu otpornost na spiranje padavinama, te dva sata po tretiranju depozit pesticida se teško spira. Ako se primjeni do 48h posle početka zaraze Erebor 750 WG djeluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci). Suzbijanje bolesti uvijek je efikasnije kada se preparat primjeni preventivno. Pored pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke(Venturia inaequlis), Erebor 750 WG se u regionu koristi i u suzbijanju sušenje cvijetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) i sive truleži (Botrytis cinerea) na različitim biljnim vrstama.Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Praktično je neotrovan za pčele. Preparat primjenjen prema uputstvu proizvođača nema negative efekte na biljke.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!