BOGRIS 400 SC

Bogris 400 SC je sistemični fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrovana suspenzija – SC
Aktivna materija
Pirimetanil 400 g/L
Pakovanje
100 mL i 1 L
Karenca
Paradajz – 14 dana; Jabuka – 28 dana; Dinja, krastavac – 3 dana; Jagoda, luk, zelena salata – 14 dana; Breskva, trešnja – 21 dan;
Primjena

Jabuka i paradajz:
U usjevu paradajza za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) tretiranjem odmah nakon zalamanja grana i neposredno prije i tokom. Količina primjene je 1,5-2,0 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. U zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastatvosti plodova (Venturia inaequalis), primjenom tokom listanja, cvjetanja i formiranja plodova (BBCH 11-73). Količina primjene je 1,0-1,5 L/ha, uz utrošak vode 600-1000 L/ha. Kod pripreme rastvora potrebnu količinu preparata pomiješati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno miješanje.

Preparat sa ovom aktivnom materijom u regiji je registrovan za primjenu:

Kruška: za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia pyrina), primjenom tokom listanja, cvjetanja i formiranja plodova (BBCH 11-73). Količina primjene je 1,0-1,5 L/ha.

Breskva, trešnja: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova i grančica i mrku trulež plodova (Monilia laxa) od fenofaze cvjetnog balona (BBCH 59-69).

Jagoda: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) od pojave prvih cvjetnih stapki (BBCH 55). Količina primjene je 2,0-2,5 L/ha.

Dinja, krastavac, luk, patlidžan, tikvica, zelena salata: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Količina primjene je 1,5-2,0 L/ha.

Spektar djelovanja

Djeluje na prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), čadjave pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i čadjave pjegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (Venturia pyrina), sušenja cvjetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa).

Način djelovanja

Pirimetanil spada u grupu anilinopirimidina i odlikuje se sistemičnim djelovanjem. Mehanizam djelovanja je u inhibiciji sekrecije enzima patogena neophodnih za ostvarenje infekcije. Spriječava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze, kutinaze, laktaze…). Procesi koji se ometaju kod gljiva su sama penetracija apresorije u domaćina i porast micelije na površini lista. Slabo isparava i slabo se spira sa lišća nakon sušenja depozita te ima dugu perzistentnost na biljnom tkivu. Na biohemijskom nivou ciljno mjesto fungicida je sinteza metionina. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. Fungicid je najaktivniji u fazama intenzivnog metabolizma biljke.

Napomena

Posebna odlika je izvanredno djelovanje na niskim temparaturama, u odnosu na preparate drugih hemijskih grupa čije djelovanje na iste patogene opada sa snižavanjem temperature. U praksi se može kombinovati sa kontaktnim ili sistemičnim fungicidima, u zavisnosti od klimatskih uslova, radi proširenja spektra djelovanja i povećanja efikasnosti. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti tri puta u toku vegetacije. Uobičajni interval između primjene je sedam dana.
Može se miješati sa većinom drugih preparata. Uobičajeno je da se prije miješanja provjeri njihova kompatibilnost.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!