REGEV

Regev je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i supresivnim svojstvima koji se primjenjuje u zasadima jabuke i usjevima šećerne repe.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Difenokonazol 200 g/L + Ulje čajnog drveta 400 g/L
Pakovanje
250, 500 mL i 1 L
Karenca
Jabuka – 28 dana; Šećerna repa – 35 dana.
Primjena

Jabuka: preventivno, u suzbijanju prouzrokovača čađave pjegavosti i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) tokom primarnih zaraza u dozi 0,3-0,4 L/ha (3-4 mL na 100 m²) od fenofaze mišijih ušiju do plodovi razvijeni do veličine 20 mm (BBCH 10-72). Može se koristiti i kurativno do 3 dana poslije ostvaranja infekcije. Interval između dva tretiranja 7-10 dana. Utrošak vode po ha 600-1000 L. Regev se može koristiti 4 puta u jabukama tokom jedne proizvodne sezone.
Šećerna repa: preventivno ili po pojavi prvih simptoma, u suzbijanju prouzrokovača pjegavosti lista (Cercospora beticola) sa prvim tretmanom u momentu kada 30% biljaka zatvara redove (BBCH 33), a drugo kada 70% biljaka zatvara redove (BBCH 37) u dozi 0,3-0,4 L/ha. Utrošak vode po ha 200-400 L. Maksimalan broj tretmana u šećernoj repi je 2 puta tokom jedne proizvodne sezone.

Spektar djelovanja

Regev je sistemični fungicid koji se koristi u zasadima jabuke u suzbijanju prouzrokovača čađave pjegavosti i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) i u usjevima šećerne repe u suzbijanju proizrokovača pjegavosti lista (Cercospora beticola).
Pored toga, aktivna supstanca difenokonazol je u regionu/EU registrovana za suzbijanje širokog spektra prouzrokovača biljnih bolesti kao što su: u pšenici i ječmi u suzbijanju sive pjegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), i rđe (Puccinia spp.), u krompiru u suzbijanju pjegavosti krompira (Alternaria solani), crne pjegavosti dunje (Diplocarpon maculatum) i ruže (Diplocarpon rosae).

Način djelovanja

Regev je lokalsistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim, supresivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Aktivna materija preparata difenokonazol, pripada hemijskoj grupi triazola, koji na gljive djeluje kao inhibitor biosinteze ergosterola, veoma značajnog konstitutivnog elementa ćelijskih membrana. Ovaj sterol kod gljiva ima izuzetno važnu ulogu u propustljivosti ćelijskog zida. Difenokonazol se nalazi u grupi fungicida prema kojima gljive mogu razviti rezistentnost, posebno u slučaju intenzivne primjene, čestog ili permanentog poddoziranja. Zato se preporučuje njihova primjena maksimalno 3 tretmana na istoj površini u toku godine, kako bi se sačuvala efikasnost. Sinergistička svojstva ekstrakta ulja čajnog drveta (Melaleuca alternifolia) umnogome pojačavaju dejstvo difenokonazola. Ekstrakt ulja čajnog drveta je uvršten u novu grupu FRAC kod 46 unutar FRAC (Fungicide Resistance Action Comitee) klasifikacije fungicida po mehanizmu djelovanja. Radi se o potpuno novom mehanizmu djelovanja – narušava permeabilnost ćelijskih membrana što dovodi do gubljenja citoplazme i kolapsa ćelije. Inhibira disanje i procese jonskog transporta u ćelijama. Ekstrakt ulja čajnog drveta djeluje na mnoge prouzrokovače biljnih bolesti (bakterioze, pepelnice, pjegavosti, antraknoze,trulež imunitet i djelimično plamenjače), pa se time direktno smanjuje pritisak razvoja rezistentnosti na aktivnu supstancu difenokonazol. Ekstrakt ulja čajnog drveta, pored fugicidnih svojstava, pozitivno utiče na biljaka.

Napomena

Regev primjenjuje se kada su temperature iznad 10°C, u vrijeme primarnih infekcija askosporama. S obzirom na ograničen broj tretiranja i bolju zaštitu plodova od lista, optimalna primjena preparata Regev je u fazi poslije formiranja plodova, 4 puta. Ako postoje uslovi za infekcije (vlažno vremenski uslovi), interval između dva tretmana je 7 dana. Vrijeme između dva tretmana se produžava samo ako uslovi za infekcije nisu povoljni.
Regev po pravilu treba koristiti prije kiša (ostvarivanja infekcije). Prilikom suzbijanja čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke najbolje rezultate pokazuje pri preventivnoj aplikaciji, ali primjenjen i ubrzo nakon početka infekcije uspješno zaustavlja ciklus razvoja bolesti. U biljci ima odličnu transportabilnost do novoizrasle lisne mase.
Regev ne primjenjivati alternativno sa preparatima na bazi triazola, kao i jedinjenjima istog mehanizma djelovanja.
Prije miješanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba provjeriti njihovu fizičku kompatibilnost. Ne smije se miješati sa insekticidima izuzetno kisele reakcije.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!