TAPPO 62,5 WG

Tappo 62,5 WG  je sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u vinovoj lozi.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg
Pakovanje
10 i 100 g
Karenca
Vinova loza – 28 dana; Jabuka, paradajz – 3 dana; Jagoda, kupina, malina, salata – 7 dana; Borovnica – 10 dana; Breskva – 14 dana;
Primjena

Vinova loza: preventivno za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea), u dozi 0,6 – 0,8 kg/ha. Utrošak vode 600-1000 l/ha. Može da se primijeni po precvjetavanju, pa do zatvaranja grozdova i do pojave šarka. Smije se primijeniti najviše tri puta godišnje u istom zasadu.

Preparati sa ovim aktivnim materijama u regiji su registrovani za primjenu:

Jabuka, breskva: preventivno za suzbijanje truleži plodova (Moniliana spp.), antrknoze (Colletotrichum spp.), pljesnivost (Mucor spp.) i crna palež (Aspergillus spp.), u dozi 0,8-1,0 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. Primjenjuje se u fazi sazrijevanja, 14 dana pred berbu. Smije se primijeniti maksimalno dva puta godišnje u istom zasadu.

Borovnice, jagode, kupine, maline: preventivno za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u dozi 0,8-1,0 kg ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Može se primijeniti neposredno pred i tokom cvjetanja, odnosno u vrijeme cvjetanja, precvjetavanja i formiranja plodova. Smije se primijeniti maksimalno dva puta godišnje u istom zasadu.

Paradajz, salata: preventivno za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u dozi 0,6-0,8 kg ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Može se primijeniti u vrijeme cvjetanja, precvjetavanja i formiranja plodova u paradajzu. U salati pored sive truleži, koristi se za suzbijanje bijele trulež i (Sclerotinia sclerotiorum) tokom vegetacije, preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Spektar djelovanja

Prouzrokovač sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze, maline, kupine, paradajza i krastavca, prouzrokovača propadanja (truleži) plodova jabuke i breskve tokom čuvanja plodova u skladištu – prouzrokovač truleži ploda (Monilinia spp.), prouzrokovač bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), prouzrokovač antraknoze (Colletotrichum spp.), pljesnivost (Mucor spp.) i crna palež (Aspergillus spp.)

Način djelovanja

Kombinacija dvije aktivne materije, fludioksonil je nesistemik, djeluje preventivno, a ograničeno i kurativno. Prevashodno inhibira klijanje spora, a u manjem stepenu klijanje klicine cevi i micelije. Inhibira fosforilaciju glukoze kod gljiva. Ima dugo rezidualno djelovanje. Aktivna materija ciprodinil pripada grupi anilinopirimidina. Lokalsistemik je. Djeluje preventivno i kurativno. Zaustavlja porast micelije i njeno prodiranje u biljno tkivo. Inhibira sintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive.
Dvije aktivne materije se odlučno nadopunjuju u djelovanju obezbjeđujući efikasnu preventivnu i kurativnu zaštitu. Fludioksonil ostaje na površini, sprečavajući klijanje spora i ostvarivanje infekcije dok se ciprodinil usvaja u biljno tkivo sprečavajući dalje faze infekcije, prije svega širenje micelije gljive u biljnom tkivu.
Tappo 62,5 WG dobro djeluje i na niskim temperaturama (iznad 5°C) i obezbjeđuje pouzdanu zaštitu i u ranim fazama razvoja zasada i nepovoljnim vremenskim prilikama (hladno i vlažno vrijeme prilikom cvjetanja).
Kurativno djelovanje (zaustavljanje već ostvarene infekcije) je obezbjeđeno ukoliko se tretira u roku od 48 časova od nastanka infekcije.

Napomena

Ovaj fungicid obezbjeđuje pouzdanu zaštitu od sive truleži i u najtežim uslovima. Preparat ima dugo rezidualno djelovanje. Preparat djeluje i na nižim temperaturama, iznad 5° C obezbjeđuje neophodnu zaštitu i u ranim fazama. Djeluje i kurativno u roku od 48 h od nastanka infekcije.
Preparat se može miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne smije se miješati s fungicidima na bazi sumpora i bakra. Kada se Tappo 62,5 WG miješa s tečnim formulacijama pesticida, potrebno je prvo njega rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i tečni preparat.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!