WIZZZAARD

Wizzzaard je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vodorastvorljivi prah – SP
Aktivna materija
Acetamiprid 200 g/kg
Pakovanje
5,100, 250 g i 1 kg
Karenca
Krompir – 14 dana; Jabuka – 28 dana.
Primjena

Krompir i jabuka: Koristi se u krompiru za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 200-250 g/ha (2-2,5 g na 100 m²), po pojavi larvi 1-3 stupnja uz utrošak vode 200–400 L/ha (2–4 L/100 m²) do fenofaze početka cvjetanja (BBCH 51).
Koristi se u jabuci za suzbijanje zelene vaši (Aphis pomi) i za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini 200-250 g/ha (2-2,5 g na 100 m²), po formiranju kolonija protiv vašiju i poslije polaganja jaja smotavca jabuke od fenofaze precvjetavanja do fenofaze veličine ploda 20 mm (BBCH 69-72). Preporučeni utrošak vode je 200-400 L/ha za krompir, 1000-1500 L/ha za jabuku. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku vegetacije je dva puta.

Način djelovanja

Wizzzaard je sistemični insekticid na bazi aktivne materije acetamiprid, koja pripada hemijskoj grupi neonikotinoida. Prema mehanizmu djelovanja acetamiprid je agonist nikotin acetilholin receptora u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovi receptori se nalaze u postsinaptičkim nervnim završecima i njihova aktivacija prouzrokuje prekid prenošenja nervnih impulsa, hiperaktivnost, paralizu. Neprekidno stimulisanje nervnih implusa dovodi do brzog i efikasnog suzbijanja insekata. Fizičko–hemijske osobine omogućavaju brzo transportovanje kroz biljno tkivo što omogućava efikasno suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova, prije svega lisnih i leptirastih vaši.

Napomena

Wizzzaard se može miješati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Proizvod ne smije miješati sa preparatima alkalne reakcije. Zbog ukrštene rezistentnosti ne miješa se sa preparatima iz grupe neonikotinoida.
Na primjenu ovog insekticida ne utiče visoka temperatura vazduha. Wizzzaard ima izuzetno inicijalno i rezidualno djelovanje. Otrovan za ptice i pčele.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!