TETRAMAX 1,8 EC

Tetramax 1,8 EC je insekticid i akaricid širokog spektra djelovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Abamektin 18 g/L
Pakovanje
100 mL i 1 L
Karenca
Jabuka – 14 dana.
Primjena

Jabuka: Koristi se u jabuci za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae) u dozi 0,75-1,0 L uz dodatak 3 L/ha mineralnog ulja Chemol 90 EL. Primjenjuje se u vrijeme pojave prvih pokretnih formi grinja. Preporučeni utrošak vode 600-1000 L. Odličnu efikasnost pokazuje u split aplikaciji sa 7-10 dana razmaka između aplikacija. Maksimalan broj tretiranja je dva puta u jednoj vegetaciji.

Spektar djelovanja

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u regionu/EU koristi se i u suzbijanju kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške i koprivine grinje i eriofidnih grinja na drugim biljnim vrstama.

Način djelovanja

Tetramax 1,8 EC je insekticid i akaricid sa kontaktnim, digestivnim djelovanjem koji se primjenjuje u zasadu jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi). Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu štetnih insekata i grinja što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mjesta djelovanja dospijeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi djelovanja se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane insekta, odnosno grinja. Zadržava se u parenhimskom tkivu čime se obezbjeđuje produžena aktivnost preparata. Simptomi djelovanja se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane insekta, odnosno grinja.

Napomena

Aktivna materija abamektin je fotolabilna, pa se preporučuje primjena predveče ili tokom noći. Pojava ukrštene rezistentnosti sa postojećim insekticidima i akaricidima do sada nije utvrđena.
Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvjetanja usjeva zbog opasnosti od trovanja pčela. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primjenjivati preparat više od dva puta.
Ne primjenjivati preparat kada je spoljna temperatura vazduha viša od 28°C ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primjene jer u takvim uslovima efikasnost preparata može izostati.
Ne smije se miješati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana. Ne smije se primenjivati iz vazduhoplova. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pjegavost može nastati kao posljedica primjene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Kombinacija preparata Tetramax 1,8 EC i mineralnog ulja se ne smije primjenjivati tri dana poslije tretiranja zasada kruške fungicidima na bazi sumpora i kaptana jer se mogu pojaviti blagi simptomi rđe na pojedinim sortama kruške.
Preparati na bazi iste aktivne materije registovani su za primjenu u brojnim ratarskim i povrtarskim usevima i zasadima voća, kao što su: kruška, jabuka, krompir, ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, malina, jagoda, vinova loza, paradajz u zaštićenom prostoru, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, mahune, grah, bob, grašak, stočni grašak, sočivo, kupina, lijeska…

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!