SARUMAN 100 EC

Saruman 100 EC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u povrtarstvu.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Piriproksifen 100 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
Paradajz – 3 dana
Primjena

Paradajz: Koristi se u usjevu paradajza za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) i duvanova leptirasta vaš (Bemisia tabaci) u koncentraciji 0,2% (20 mL na 10 L vode). Primjenjuje se u vrijeme pojave prvih jedinki. Utrošak vode 200-400 L/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine – dva puta. Prvi tretman na početku piljenja larvi, a drugi 10 dana kasnije.

Spektar djelovanja

Bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporarium), i duvanova leptirasta vaš (Bemisia tabaci). Pored toga u regionu/EU koristi se u suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomenella), kruškine buve (Cacopsylla pyri), šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i bijelu kupusnu mušicu (Aleyrodes proletella).

Način djelovanja

Saruman 100 EC je insekticid za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstu, u regionu se koristi i u voćarstvu. Preparat je na bazi aktivne materije piriproksifen koja pripada grupi analoga juvenilnih hormona. Utiče na promjene hormonskog statusa što dovodi do izostanka embriogeneze, piljenja larvi i metamorfoze. Piriproksifen djeluje ovicidno, sprečavajući normalno odvijanje embriogeneze u položenim jajima. Tretiranje larvi juvenilnim hormonima rezultira formiranjem dodatnog (prekomjernog) larvenog stadijuma u procesu razvića. Preparat Saruman 100 EC se koristi na početku polaganja jaja, radi sprečavanja embriogeneze tj. formiranja larvi u položenim jajima. Najbolja efikasnost se postiže kada se depozit preparata nanese na biljku prije polaganja jaja ili na svježe položena jaja. Dodatni tretman se izvodi na početku piljenja larvi, a najkasnije do trećeg larvenog stadijuma. Dopunsko djelovanje ovog preparata u jesenjem tretmanu prije povlačenja insekata na mjesta prezimljavanja ima za cilj izazivanje poremećaja u reproduktivnim procesima kod ženki (oogeneza) tj. formiranje sterilnih jaja.

Napomena

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma djelovanja ne primjenjivati više od dva puta tokom vegetacije i alternativno sa sredstvima za zaštitu bilja iz grupe agonista juvenilnog hormona (fenoksikarb).
Spada u vodeće insekticide za suzbijanje smotavaca, štitastih i leptirastih vaši i kruškine buve. Zbog proširenja djelovanja na sve razvojne stadijume navedenih insekata preporučuje se kombinovanje sa insekticidima drugačijih mehanizama delovanja. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primijeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana.
Ne smije se miješati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije .

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!