NARSIL 50 WG

Narsil 50 WG je insekticid-aficid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Vododisperzibilne granule – WG
Aktivna materija
Flonikamid 500 g/kg
Pakovanje
14 i 140 g
Karenca
Soja – 21 dana
Primjena

Soja: Koristi se u usjevu soje za kontrolu pamukove lisne vaši (Aphis gossypii) u količini 0,140 kg/ha tretiranjem na početku formiranja kolonija vaši. Preporučeni utrošak vode 200-400 L/ha (2 – 4 L na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini.

Spektar djelovanja

Lisna vaš (Aphididae), zelena jabukina vaš (Aphis pomi) i krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u zasadu jabuke, kao i lisne vaši (Aphididae) u usjevima paradajza, krastavca i paprike.

Način djelovanja

Insekticid-aficid iz grupe piridinkarboksamida sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Jedinstveni način djelovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namjene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Djeluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine.

Napomena

Preparat Narsil 50 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvjetanja ako se primijeni pre cvjetanja. Takođe, karakterišu ga odlične toksikološke i ekotoksikološke osobine.
Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja.
Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite.
Pored toga, u regionu/EU koristi se u programima zaštite u različitim biljnim vrstama u suzbijanju raznih vrsta lisnih vašiju, bijele leptiraste vaši i krvave vaši. U zemljama EU Narsil 50 WG prestavlja nezamjenjivo rješenje u suzbijanju bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. U zemljama EU preparat je registrovan za primjenu u breskvi, šljivi, jabuki, kruški, dinji, krompiru, kukuruzu.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!