CHEMOL PLUS

Chemol Plus je insekticid i ovicid na bazi zimskog bijelog ulja
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Bijelo mineralno ulje 850 g/L
Pakovanje
250 mL, 1l, 5l, 25l, 50l, 200 L
Karenca
Voće – 20 dana ako se koristi samostalno, kada se miješa sa bilo kojim drugim preparatom mora se poštivati najduža karenca
Primjena

Voće: Primijenjen u vrijeme kretanja vegetacije djeluje kao insekticid i akaricid fizički onemogućavajući respiraciju (razmjenu gasova i disanje) svih prisutnih razvojnih stadijuma grinja i insekata.
Koristi se za suzbijanje štitaste vaši (Qudraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Sphaerolecanium prunastri, Lepidosaphes ulmi), grinje (Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus), jabukine krvave vaši (Eryiosoma laningerum), jabukine zelene vaši (Aphis pomi), brašnaste jabukine i brašnaste kruškine vaši (Dysaphis piri, D. plantaginea) u količini od 15-20 L/ha, jednokratno, do početka cvjetanja – od stadijuma bubrenja pupoljaka do početka cvjetanja za suzbijanje prezimljavajućih formi i zimskih jaja.
Koristi se za suzbijanje kruškine buve (Psilla pyri, Cacopsilla pyri) u količini od 20 L/ha, jednokratno, od stadijuma bubrenja pupoljaka do početka cvetanja, tokom polaganja jaja do početka piljenja larvi. Za primjenu tokom vegetacije (ljetnji tretmani), obezbjeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja (insekticida i akaricida), te tako poboljšava efikasnost pesticidnih tretmana u dozi 10-15 L/ha.
Chemol Plus se koristi kao inertni nosač za herbicide, insekticide i akaricide. U ovoj upotrebi pomaže u poboljšanju performansi aktivnih sastojaka proizvoda.

Spektar djelovanja

Chemol Plus efikasno djeluje na crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i baštenskog pauka (Tetranychus urticae).

Način djelovanja

Chemol Plus ima različite efekte na štetne insekte i grinje. Blokira otvore za vazduh (traheje) kroz koje insekti dišu, uzrokujući njihovo gušenje. Nakon aplikacije može djelovati toksično interakcijom sa masnim kiselinama u tijelu insekata i/ili ometanjem normalnog metabolizma. U izvjesnoj mjeri utiče na supresiju ishrane insekata, što dovodi do smanjenja prenošenja nekih biljnih virusa. Prednosti upotrebe mineralnih ulja:

• bezbjedan za različite elemente životne sredine;

• dozvoljena primjena u organskoj proizvodnji i integralnim mjerama zaštite;

• imaju malu toksičnost za mnoge organizme, uključujući parazitoide i predatore i stoga se mogu smatrati „bioracionalnim“;

• jednostavan i siguran za upotrebu, ne pokazuje rizik od akumulacije ili bioakumulacije;

• niži troškovi u odnosu na konvencionalne metode suzbijanja;

• nije zabilježena rezistentnost.

Napomena

Chemol Plus se miješa sa preparatima na bazi bakra, a ne smije se miješati sa preparatima na bazi kaptana i elementarnog sumpora. Ne koristiti preparat kada su biljke u cvjetanju ili kada je temperetura preko 32°C. Chemol Plus ne koristiti 30 dana nakon korišćenja sumpora. Mora proći najmanje 7 dana između korišćenja Chemol Plus i preparata na bazi aktivne materije: kaptan, folpet i ditianon.
Na kruškama i ružama može doći do prolazne fitotoksičnosti ako se Chemol Plus koristi kada su niže temperature i hladno vrijeme i ako se koristi više puta uzastopno.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!