RONIN

Ronin je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Kletodim 120 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
OVP
Primjena

Soja: Ronin je visoko selektivan translokacioni herbicid koji može da se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u sljedećim usjevima: soja, suncokret, šećerna repa, lucerka, krompir, paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, grah, kupus, mrkva, crni i bijeli luk.
0,8 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova kao sto su korovsko proso (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) i dr., u stadijumu 3-5 listova;
1,2 L/ha, za suzbijanje višegodišnjih travnih korova kao sto su divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), u stadijumu do 30 cm visine korova i 2 L/ha, za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens), u stadijumu 15-20 cm visine.

Spektar djelovanja

Ronin se primjenjuje u usjevima soje za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova.
jednogodišnji uskolisni korovi: obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena;
višegodišnji uskolisni korovi: pirevina obična (Agropyrum repens);

Način djelovanja

Kletodim pripada cikloheksanonima i po mehanizmu djelovanja je inhibitor enzima acetil CoA karboksilaze, koji je neophodan za sintezu masti.

Napomena

Ronin je herbicid odličnih performansi, te se uslijed njegove primjene ne očekuje pojava retrovegetacije. Nakon usvajanja preko lista kreće se naviše i naniže kroz korovsku biljku i zaustavlja njihov porast. Prilikom primjene nije preporučljivo miješati ga sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Karakteristika ovog herbicida je izuzetna selektivnost na gajeni usjev. Pripada grupi proizvoda koji su najbezbjedniji, ali sa druge strane i najefikasniji. Upravo zbog njegove selektivnosti može naći primjenu u brojnim povrtarskim usjevima.
Tolerantnost populacije rizomskog sirka Ronin (DIM) u rotaciji sa drugim herbicidima iz grupe ariloksifenoksi propionati (FOP) predstavlja odličan izbor u antirezistentnom programu suzbijanja otpornih korova, posebno sirka. Preparat se primjenjuje uz utrošak vode 200–400 L/ha. Takođe, pokazuje odličnu efikasnost i na travne korove poput sjemenskog sirka, malog i velikog muhara, svračice i samonikle pšenice. Prilikom tretiranja treba voditi računa o zanošenju herbicida (drift) na susjedne uskolisne useve, jer može izazvati fitotoksičnost. Djelovanje skoro svih herbicida je u velikoj meri uslovljeno temperaturom vazduha. Izbegavati primjenu u najtoplijem delu dana, jer tada je najveća insolacija, kao i isparavanje koji mogu uticati na smanjenu efikasnost herbicida. Posebno je važno da su visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha u korelaciji. Najefikasnije suzbijanje travnih uskolisnih korova se postiže u vreme intenzivnog vegetativnog porasta korova.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!