METEOR

Meteor je selektivni, translokacioni, folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu pšenice
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Kvašljivi prašak – WP
Aktivna materija
Metsulfuron-metil 600 g/kg
Pakovanje
10 g
Karenca
OVP
Primjena

Pšenica i ječam: U količini od 10 g/ha uz dodatak 0,2 L/ha okvašivača od faze razvoja dva lista pa do pojave lista zastavičara (BBCH 12–39). U odnosu na korove, preparat je najbolje primijeniti kada su oni najosjetljiviji, u fazi 2–4 lista. Primjenjuje se uz utrošak vode 200–400 L/ha.

Spektar djelovanja

Uspješno suzbija sljedeće korovske vrste: poljski prstenak (Anthemis arvensis), hoću–neću (Capsella bursapastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), divlja mrkva (Daucus carota), mišjakinja (Stellaria media), divlja salata (Lactuca seriola), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena kopriva (Lamium purpureum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), bulka (Papaver rhoes), i poljska ljubičica (Viola arvensis), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis).

Način djelovanja

Meteor je selektivni, translokacioni herbicid iz grupe sulfonilurea. Djeluje na biosintezu aminokiselina što za posljedicu ima zaustavljanje ćelijske diobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima ALS sintetaze. Usvaja se korijenom i listom, kroz biljku se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava djelovanje. Preparat se obavezno primenjuje sa dodatkom okvašivača.

Napomena

Može se miješati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja. Ne smije se miješati sa preparatima iz grupe sulfonilurea. Radi proširenja spektra djelovanja na korove kao što su priljepača (Galium aparine), poponac (Convolvulus arvensis) i divlja kupina (Rubus caesius), preporučuje se kombinacija sa preparatom Stockplus u količini od 0,8 L/ha.
U slučaju preoravanja mogu se sijati samo jara strna žita uz prethodnu obradu zemljišta. U istoj kalendarskoj godini poslije pšenice mogu se sijati samo strna žita, uljana repica i trave. U normalnom plodoredu nema ograničenja.
Ukoliko se primjeni prema uputstvu proizvođača preparat ne izaziva fitotoksičnost u usjevu pšenice. Spriječiti zanošenje na susjedne širokolisne parcele.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!