LANCER

Lancer je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu, primjenom poslije sjetve, a prije nicanja usjeva i korovskih biljaka u usjevu kukuruza.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
S-metolahlor 960 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: Lancer je zemljišni, selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja u količini od 1,4 L/ha na zemljištima sa 1,5–3% humusa ili u količini od 1,5 L/ha na jako humoznim zemljištima sa 3–5% humusa.

Spektar djelovanja

jednogodišnji travni korovi: sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), mali muhar (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis) i klasača (Bromus mollis).
jednogodišnji širokolisni korovi: obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), tušt (Portulaca oleracea), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).

Način djelovanja

Lancer je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usjevima kukuruza, a u okruženju se koristi u soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta poslije sjetve, a prije nicanja usjeva i korova. Kao i kod drugih zemljišnih herbicida, i Lancer za aktivaciju zahtijeva kišu.
Lancer se apsorbuje prilikom klijanja (koleoptilom kod travnih, hipokotilom i epikotilom kod širokolisnih korova). Kod travnih korova sprječava normalan razvoj lista, a kod širokolisnih korova dolazi do skupljanja i naboravanja korova sa skraćenim nervima. Apsorbuje se i korijenom.
Posle apsorpcije korijenom translocira se akropetalno u stablo sa primarnom akumulacijom u vegetativnim, a manje u generativnim djelovima.

Napomena

Lancer se radi proširenja spektra djelovanja, prije svega na širokolisne korove, u kukuruzu može kombinovati sa 1,0–1,5 L/ha preparata na bazi terbutilazina (Eltrazin 500 SC). U usjevu soje može se kombinovati sa preparatima na bazi aktivne materije metribuzin (Corrado 75 WG).
Može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrijednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslijede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vrijeme) može doći do prolazne fitotoksije.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!