LAGO 150 EC

Lago 150 EC se primjenjuje kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Fluazifop-p-butil 150 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
Voće – 28 dana; Krompir – 42 dana; Luk i kupus – 49 dana; Šećerna repa – 70 dana; Soja, suncokret i uljana repica – obezbjeđena vremenom primjene.
Primjena

Ratarski usjevi: Preparat Lago 150 EC se primijenjuje kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usjevima (suncokret, soja i uljana repica); povrtarskim usjevima (krompir, kupus i luk) i zasadima voćaka (jabuka, kruška i dunja) u količinama primjene:
0,8 L/ha uz utrošak vode od 200-600 L/ha, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova.
1,3 L/ha uz utrošak vode od 200-600 L/ha, za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta.
0,6 L/ha + 0,6 L/ha u split-aplikaciji u razmaku od 10-14 dana za suzbijanje rizomskog divljeg sirka kada je nicanje korova razvučeno.
Lago 150 EC se na istoj površini može primijeniti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primjenjuje u split aplikaciji. Prilikom tretiranja treba spriječiti zanošenje preparata na okolne osjetljive usjeve (strna žita i kukuruz).

Spektar djelovanja

jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), svračica (Digitaria sanguinalis), samonikla pšenica (Triticum aestivum);
višegodišnji uskolisni korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

Način djelovanja

Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetil Ko-a karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi lipida u ćelijama korova. Mjesto djelovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dijela, korijena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno poslije aplikacije i više ne konkuriše usjevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično  5-7 dana nakon tretiranja i manifestuju se u promjeni boje i uvenuću. Desetak dana nakon tretiranja korovi su potpuno suvi.

Napomena

Preparat treba primijeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primjenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije. Kod suzbijanja višegodišnjih uskolisnih korova, preparat primijeniti kada je lisna masa korova već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova). Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomjerni, najbolji rezultati se postižu kada se Lago 150 EC  primijeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primjene podijeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana. Preparat treba obavezno primijeniti prije klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvijetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama. Padavine (čak i 1h nakon primjene) ne utiču na efikasnost preparata Lago 150 EC .
Lago 150 EC  obično nije potrebno miješati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može miješati sa svim vrstama herbicida i insekticida za primjenu u gore navedenim usjevima i zasadima.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!