ARMOR EC

Armor EC je herbicid nove generacije, namijenjen za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija
Pinoksaden 50 g/L
Pakovanje
500 mL
Karenca
OVP
Primjena

Pšenica: U ozimoj pšenici za suzbijanje sljedećih korova: lisičji repka (Alopecurus aequalis) i ovsika (Bromus spp.) u dozi 0,6 – 1,2 L/ha. Vrijeme primjene je od dva lista žita, najkasnije do pojave zastavičara (od fenofaze 12 do 39 BBCH skale). Osjetljive faze korova su od 3 lista pa do pojave prvog koljenca.

Spektar djelovanja

Ima izraženo djelovanje na ovsik (Bromus japonicus) uz vrlo širok interval primjene. Pored ovsika u regionu koristi se za suzbijanje drugih korova koa što su: ovas njivski (Avena fatua), ljuljevi (Lolium spp.), muharike (Setaria spp.), pirevina (Agropyrum repens), livadarka (Poa annua).

Način djelovanja

Aktivna materija pinoksaden spada u grupu fenilpirazolina. Usvaja se u biljke preko lista, prenosi se ksilemom i floemom do meristema gdje ispoljava svoje dejstvo. Odlikuje ga dugo rezidualno djelovanje. Specifična formulacija sredstva Armor EC sa ugrađenim okvašivačem garantuje olakšano usvajanje i dobru efikasnost. Nakon aplikacije, korovi prestaju sa rastom, a listovi poprimaju ljubičastu nijansu. 20 dana nakon aplikacije korov se u potpunosti osuši. Umjereno vlažni vremenski uslovi pospješuju dejstvo aktivne materija. S obzirom da djeluje isključivo preko lista, vlaga u zemljištu ima minimalan uticaj na efikasnost ovog herbicida.

Napomena

Aktivna materija pinoksaden donosi brojne prednosti u suzbijanju uskolisnih korova. Radi proširenja spektra i na širokolisne korove, Armor EC se može dobro kombinovati sa herbicidima za tu namjenu što omogućava proizvođačima da kreiraju zaštitu prema svojim potrebama na njivi. Osim toga omogućava i kasnije intervencije za suzbijanje uskolisnih korova bez smanjenja selektivnosti. Ne miješa se sa dikambom i sredstvima za ishranu biljaka. Ne preporučuje se primjena sa hormonskim preparatima ili primjena hormonskih herbicida najmanje 7 dana nakon primjene herbicida Armor EC.
U slučaju preoravanja usjeva tretiranog sa sredstvom Armor EC, potrebno je pričekati 4 sedmice prije sjetve iduće kulture.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!