ARAGORN

Aragorn je sistemični selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova.
Bezbjednosni tehnicki list
Formulacija
Uljna disperzija – OD
Aktivna materija
Tembotrion 44 g/L Preparat sadrži i protektant izoksadifen-etil 22 g/L
Pakovanje
1L
Karenca
OVP
Primjena

Kukuruz: Sistemični selektivni herbicid namijenjen za suzbija jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Koristi se u usjevu kukuruza, u količini primjene od 1,5-2 L/ha poslije nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale).

Spektar djelovanja

Širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), kamilica prava (Matricaria chamomilla), mišjakinja (Stellaria media), mrtva kopriva (Lamium purpureum), običan dvornik (Polygonum persicaria), palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prilepača (Galium aparine), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium).
Uskolisni korovi: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), proso (Panicum spp.), sirak iz sjemena (Sorghum halepense).

Način djelovanja

Tembotrion je visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim dijelom preko lista, ali jednim dijelom i korijenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospijeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida.
Navedeni mehanizam djelovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbjeljivanja vršnog dijela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primjene. U naredne dve nedelje, izbjeljeni dio nekrotira, i čitava biljka propada.

Napomena

Preparat se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m²). Može se miješati sa preparatima iz grupe sulfonilurea radi proširenja spektra djelovanja i na rizomski sirak. Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primjene, veći dio aktivne materije je usvojen.
Aragorn se može primjeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i sjemenskog kukuruza. Ukoliko dođe do preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva, na tretiranim površinama mogu se opet sijati kukuruz i sirak.
Aragorn ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sijati svi usjevi.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!