5463 CL

Fleksibilan hibrid koji daje dobre rezultate i u teškim uslovima
Tip
RANI HIBRID
Detaljan opis

Primjetan je brz početni porast. Važna osobina u slučaju nepovoljnih uslova. Formira se snažno stablo srednje visine. Tolerancija na sušne uslove. Postiže stabilne prinose i u slučaju nedostataka zemljišne vlage i skromnijih padavina. Otporan na sve prisutne rase plamenjače. Otporan je na volovod i tolerantan na ekonomski značajne bolesti.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 5

Otpornost na Volovod 5

Otpornost na plamenjaču 5

Tolerancija na ostale bolesti 4

Tolerancija na polijeganje 4

Sadržaj ulja 4

Optimalna gustina sjetve
55.000-58.000 biljaka po ha

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!