HELEN

Visok potencijal prinosa silo mase
Tip
FAO 700
Detaljan opis

Hibrid pune vegetacije. Stablo je visoko s dosta lisne mase, tolerantno na polijeganje. Povećana  varljivost vlakana. To je rezultat povoljne raspodjele vlakana u stablu i prirode međusobnih veza. Pored silaže može i berač. Helen zadržava tolerantnost na polijeganje i nakon pune zrelosti, pa može i da se bere.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 4

Otpuštanje vlage 5

Tolerancija na sušu 3

Adaptibilnost 5

Tolerancija na polijeganje 5

Intenzivni uslovi proizvodnje 5

Ekstenzivni uslovi proizvodnje 4

 

Vršidba 2

Branje 4

Silaža 5

Optimalna gustina sjetve
21-23 cm

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!