31.558

Novi LGAN srednje kasni hibrid
Tip
FAO 560
Detaljan opis

Visoka produktivnost dobro svarljive silo mase sa velikim udjelom zrna u silaži. Razvijeno stablo s dosta lisne mase. Biljka izgleda snažno tokom cijele vegetacije. Visok prinos silo mase za svoju grupu zrenja. “Stay green” za kvalitetnije siliranje. Optimalan udio suve materije u silomasi je važan preduslov za kvalitetnu silažu.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 5

Otpuštanje vlage 5

Tolerancija na sušu 4

Adaptibilnost 5

Tolerancija na polijeganje 5

Intenzivni uslovi proizvodnje 5

Ekstenzivni uslovi proizvodnje 5

 

Vršidba 4

Branje 4

Silaža 5

Optimalna gustina sjetve
19-21 cm

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!