31.415 INVADOR

Srednje rani, vrlo intenzivan hibrid
Tip
FAO 420
Detaljan opis

Visoko prinosni, vrlo stabilan hibrid odličnog otpuštanja vlage iz zrna. Pogodan za sve terene. Izrazito fleksibilan hibrid, odlične tolerantnosti na sušu i stresne uslove. Izražen “stay green”. Pored ove osobine, hibrid srednje visine odlične tolerantnosti na polijeganje.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 5

Otpuštanje vlage 5

Tolerancija na sušu 5

Adaptibilnost 5

Tolerancija na polijeganje 5

Intenzivni uslovi proizvodnje 5

Ekstenzivni uslovi proizvodnje 4

 

Vršidba 5

Branje 2

Silaža 2

Optimalna gustina sjetve
18-21 cm

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!