31.390

Izražen potencijal rodnosti
Tip
FAO 400
Detaljan opis

Hibrid nove generacije veoma izraženog potencijala prinosa u dobrim uslovima. Stabilan u stresnim uslovima. Hibrid je pokazao visok nivo stabilnosti u različitm uslovima proizvodnje. Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Odlikuje se odličnom tolerantnosti na bolesti stabla i klipa kukuruza.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 5

Otpuštanje vlage 5

Tolerancija na sušu 5

Adaptibilnost 4

Tolerancija na polijeganje 4

Intenzivni uslovi proizvodnje 5

Ekstenzivni uslovi proizvodnje 4

 

Vršidba 5

Branje 2

Silaža 2

Optimalna gustina sjetve
18-21 cm

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!