31.377

Nov HYDRANEO visokorodni srednje rani hibrid
Tip
FAO 390
Detaljan opis

Visok potencijal prinosa spram dužine vegetacije ispoljava i u nepovoljnim uslovima. Dobro ukorijenjena biljka srednje visine. Tolerantan na polijeganje. Efikasnije usvajanje vode i hraniva doprinosi prevazilaženju stresa. Uniformni klipovi i brzo otpuštanje vlage.
Klipovi oplođeni do samog vrha. Nizak sadržaj vlage u žetvi.

Agronomske cijene

Potencijal prinosa 5

Otpuštanje vlage 5

Tolerancija na sušu 5

Adaptibilnost 5

Tolerancija na polijeganje 5

Intenzivni uslovi proizvodnje 5

Ekstenzivni uslovi proizvodnje 5

 

Vršidba 5

Branje 2

Silaža 3

Optimalna gustina sjetve
18-19 cm

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!