VANESSA

Rana puterica, blago tamno zelene boje namijenjena za proizvodnju u zaštićenom prostoru
Tip
Puterica jesen-zima
Detaljan opis

• Pogodna za hladne periode

• Pravi dobru masu glavice

• Biljka uspravna, glavica zatvorenog tipa, dobro popunjeno dno

• Kratak kočan

Otpornosti:
HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!