DONATELLA

Srednje rana puterica, polu otvorena, svijetlo zelene boje za proizvodnju u zaštićenom prostoru
Tip
Puterica zima-proljeće polu otvorena
Detaljan opis

• Pravi teške glavice

• Na mjestu presjeka kočan je uzak

• Gentile tip sa lijepom zapreminom listova u salati

• Odlikuju je elastični, “rustični” listovi koji su prikladni da se koriste za salatne miskeve

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!