DELILA

Stona sorta crvene pokožice i žutog mesa, otporna na sušu, prijatelj životne sredine – može se gajiti u biološkoj proizvodnji
Tip
Višenamjenska crvena sorta – kulinarski tip B
Detaljan opis

• Polukasna sorta

• Izdužene krtole crvene pokožice i žutog mesa

• Duga dormantnost u kombinaciji sa visokom otpornošću na plamenjaču karakteriše ovu sortu kao veoma izdržljivu

Biljka i krtola

NICANJE – SPORO

VIGOR – PRILIČNO JAK

LISNA MASA (ZRELOST) – KASNA

OBLIK KRTOLE – IZDUŽENO-OVALNI

UNIFORMNOST OBLIKA KRTOLE – VEOMA DOBRA

DUBINA OKCA – VEOMA PLITKA

BOJA POKOŽICE – CRVENA

BOJA MESA – BLIJEDO ŽUTA

VELIČINA KRTOLE – VEOMA KRUPNA

BROJ KRTOLA – PRILIČNO VELIK

Kvalitet

PRINOS – VISOK

SADRŽAJ SUVE MATERIJE – PRILIČNO VISOK: 20-22%

RAZLAGANJE – PRILIČNO BLAGO

TAMNJENJE POSLIJE RASKUVAVANJA – BLAGO

KULINARSKI TIP – B

BOJA MESA NAKON PRŽENJA – SREDNJA

MOGUĆNOST SKLADIŠTENJA – VEOMA DOBRA

Fiziologija

DORMANTNOST – VEOMA DUGA

OTPORNOST NA VANJSKA OŠTEĆENJA – VISOKA

OTPORNOST NA UNUTRAŠNJA OŠTEĆENJA – UMJERENA

OTPORNOST NA SKIDANJE KLICA – VISOKA

Bolesti

OTPORNOST LISNE MASE NA PLAMENJAČU – UMJERENA

OTPORNOST KRTOLE NA PLAMENJAČU – PRILIČNO NISKA

OTPORNOST NA Y VIRUS KROMPIRA – VISOKA

OTPORNOST NA OBIČNU KRASTAVOST – PRILIČNO VISOKA

OTPORNOST NA PRAŠNU KRASTAVOST – PRILIČNO VISOKA

OTPORNOST NA G. ROSTOCHIENSIS (Ro 1-4) – PUNA

OTPORNOST NA G. ROSTOCHIENSIS (Ro 2-3) – NISKA

OTPORNOST NA G. PALLIDA ( Pa2) – UMJERENA

OTPORNOST NA G. PALLIDA ( Pa3) – NISKA

OTPORNOST NA RAK KROMPIRA (F1) – PUNA

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!