SUPRAMIN Z3 I Z4

Premiks za ishranu suprasnih i dojnih krmača
Detaljan opis

• Količina hrane za krmače zavisi od starosti, prasadi pri odbiću, povađenja krmače

• Krmača pojede oko 1.200 kg potpune smješe godišnje

• Potrebna količina hrane 750 kg u toku suprasnosti i 450 kg u toku laktacije

• Ukupno oko 40 kg premiksa po krmači

• Vrijeme prašenja ispod 160 dana

• 1,5 kg težina po prasetu po rođenju

• Očekivano 25 prasadi godišnje

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!