SUPRAMIN KPM 2 PREMIUM 3%

Premiks za tovne svinje
Detaljan opis

• Namijenjen za svinje preko 60 kg tjelesne težine

• Namijenjen za dalji tov

• Prosječan prirast do 750 grama dnevno

• Izbalansiranost aminokiselina i vitamina u obroku

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!