OPTIMIN RIND

Mineralno-vitaminska smješa za goveda
Detaljan opis

• Dnevna količina 100-120 grama po životinji ili 2-2,5% u koncetrovani dio obroka

• Dnevna količina 100-150 grama po životinji ili 2-3% u koncetrovani dio obroka

• Visok sadržaj selena za plodnost i vitalnu telad

• Visok sadržaj vitamina i visok udio Mg

• Može se koristiti u organskoj proizvodnji

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!