OPTIMIN MV

Mineralno-vitaminska predsmješa za muzna grla
Detaljan opis

• Dnevna količina 100-200 grama po životinji ili 2,5 – 4% u koncetrovani dio obroka

• Sadrži veliki procenat minerala i vitamina

• Odnos kalcijuma i fosfora je predodređen za ishranu travom -travnom silažom

• Može se koristiti u organskoj proizvodnj

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!