LIMUKRA M 2000

Mineralno vitaminska smješa za tov junadi
Detaljan opis

• Mineralno-vitaminska smješa za tov junadi

• Dnevna količina 150-200 grama po životinji ili 2,5-3% koncetrovani dio obroka

• Visok sadržaj vitamina i visok udio Mg u smješi za stabilan pH u buragu i visoka svarljivost hrane

• Dovoljna količina B vitamina

• Stabilni papci , pokretljivost zglobova i elastična koža

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!