LIKRAMIN RUMEN PLUS

Mineralno-vitaminska smješa za visoko muzna grla
Detaljan opis

• Dnevna količina 100-200 grama po životinji ili 2 – 3% u koncetrovani dio obroka

• Sadrži veliki procenat minerala i vitamina

• Organski vezani (helatni) bakar, selen i žive ćelija kvasca za stabilnu mikrofloru u buragu

• Produžava period iskorištavanja krava

• Visoka mliječnost

• Može se koristiti u organskoj proizvodnji

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!