NISKI TUNELI

Pokrivajuće folije za niske tunele
Detaljan opis

Niski tuneli omogućavaju gajenje povrća u uslovima zaštićenog prostora, produžavaju sezonu gajenja, poboljšavaju ranostasnost tokom hladnijeg dijela godine i poboljšavaju kvalitet gajenih usjeva. Ove folije odlikuje veoma visoka mehanička jačina materijala iako je nešto tanja od plasteničke folije. To omogućava olakšano i jednostavno postavljanje. Ove folije su adaptirane na različite klimatske uslove, regije, biljne kulture i sezone gajenja. Mogu se naručiti sa rupama za ventilaciju različitih veličina i pozicija u odnosu na potrebe usjeva.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!