MALČ FOLIJE

Polagajuće malč folije
Detaljan opis

Malč folija se postavlja na zemljište radi zaštite, izolacije, te radi zaštite zemljišta od temperaturnih ekstrema. Folije mogu u potpunosti propuštati svjetlost, odbijati vidljivi dio spektra ili selektivno propuštati vidljivi dio spektra i ultraljubičaste zrake. Politiv proizvodi širok spektar višeslojnih folija, providnih, jednostrano zasjenjene ili dvostrano zasjenjene, u različitim dimenzijama prema potrebama kupaca. Folije se proizvode u različitim debljina od 20 do 400 mikrona, a širine i do 14,5 m.

Prednosti korištenja malč folije:
Ranije se ulazi u berbu u zimskom periodu: temperatura zemljišta ispod folije je veća u odnosu na nepokriveno zemljište. Kao rezultat, razvoj biljke je ubrzan i može se ući u berbu ranije. Smanjuje se isparavanje i zadržava se vlaga zemljišta: malč folija smanjuje isparenje vode (čak do 50% prema testiranjima obavljenim u SAD), a samim tim smanjuje se i količina vode koja se koristi u proizvodnji. Maksimalna iskorištenost đubriva. Sprečava zbijanje zemljišta. Sprečava eroziju zemljišta.

Inhibitor rasta i razvoja korova: malč folije (izuzev providnih folija) u potpunosti ili djelimično blokiraju vidljivi dio spektra svjetlosti, a tim suštinski smanjuje rast korova i upotrebu herbicida.

Nepovoljno utiče na bolesti koje prenose insekti: reflektivne folije koje odbijaju uljtraljubičasto zračenje i folije koje manipulišu vidljivi dio spektra svjetlosti umnogome smanjuje smrtnost biljaka od prouzrokovača bolesti koje se prenose insektima.

Providna malč folija: U upotrebi je mnogo godina u različitim biljnim kulturama. Ova folija je najefikasnija od svih folija u smislu zagrijavanja zemljišta. Mana ove folije je što ne sprečava rast korova i upotreba herbicida je ovom slučaju neophodna.

Crna malč folija: apsorbuje vidljivi dio spektra (fotosintetski aktivan) te stoga značajno smanjuje prisustvo korova ispod folije.

Crna/bijela malč folija: ova folija je neprovidne crne boje sa jedne strane, čime se blokira vidljivi dio spektra, dok je druga strana bijela, gdje se djelimično odbija vidljivi dio spektra svjetlosti čime se sprečava pregrijavanje folije i oštećenje plodova.

Malč folije u bojama: Folije sa selektivnom transmisijom svjetlosti: folije omogućavaju zagrijavanje zemljišta sa jedne strane, dok u drugu ruku smanjuju pritisak korova. Boja folije ima bitan uticaj na nivo zagrijavanja zemljišta i na tip insekata koje privlači. Dostupne su u braon, zelenoj, žutoj i plavoj boji.

Reflektivne malč folije: folije koje djelimično odbijaju ultraljubičasto zračenje, zasljepljuju insekte i time utiču na smanjenje štetnog uticaja na usjeve.

Višebojne folije: folije koje kombinuju prednosti crne ili braon folije u cilju smanjenja korova, kao i prednosti selektivnih folija koje sprečavaju propadanje usjeva. Boja folije se može odabrati prema tipu kulture i periodu u sezoni kada se gaji.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!