FOLIJA ZA SILAŽU

Pokrivke za silažu čuvaju stočnu hranu od prodiranja vazduha i vode, te na taj način smanjuju gubljenje suve materije i održavaju hranu maksimalno svježom.
Detaljan opis

Pokrivke za silažu čuvaju stočnu hranu od prodiranja vazduha i vode, te na taj način smanjuju gubljenje suve materije i održavaju hranu maksimalno svježom. Inokulanti za silažu kontrolišu proces fermentacije i pomažu u održavanju visoke nutritivne vrijednosti silaže. Pokrivke za silažu se veoma lako koriste i ne zahtijevaju specijalnu opremu za postavljanje. Folija je napravljena od troslojne strukture, crna boja sa jedne strane i bijela sa druge. Bijela strana se okreće na gore, a crna na dolje kako bi se spriječilo pregrijavanje uslijed jake sunčeve radijacije.

Obično se koriste folije debljine 150 do 200 mikrona, a širine folija se kreću od 12 do 16 m.

Informacije sadržane na sajtu su isključivo informativnog karaktera.

Inovacije iz prirode: Biopesticidi kao budućnost poljoprivrede

Strategije evropske komisije o smanjenu upotrebe ili potpuno zabranjivanje nekih aktivnih materija u fokus stavljaju upotrebu alternativnih rješenja. Biopesticidi i drugi ekološki prihvatljivi alati mogu biti korisni u tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa što manjim štetnim uticajem na životnu sredinu. Modeli organske poljoprivrede i/ili proizvodi bez pesticidnih ostataka (Zero Residue) su u Evropi u konstantnom porastu. 

Za više informacija, kontaktirajte nas!